Конферентна зала “Beach”

Зала „Beach“- 120-150 места в зависимост от аранжирането на залата. Разполага с климатизация и

озвучителна система. Оборудвана със съвременни технически средства – флипчарт, телефон, мултимедия, голям екран, контролна стая.

Аранжирането на залата се прави според изискванията на клиента: П – образно / Класна стая / Киносалон

Залата разполага с 2 входа/изхода.

Login Form
Register Form